Jubileusz 75-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Czaszynie

W dniu 24 sierpnia 2008 roku odbyła się uroczystość obchodów 75-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie oraz nadania nowego sztandaru.

Jubileusz 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej stał się okazją do nadania jednostce sztandaru z aktualnymi symbolami wyrażającymi historyczne wartości ochotniczego pożarnictwa.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w Kościele w Czaszynie. Następnie odbył się przemarsz jednostek OSP na stadion sportowy.

Dowódca uroczystości Komendant Gminny OSP Pan Roman Kalina złożył meldunek Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Rzeszowie Dyrektorowi Biura Terenowego w Krośnie Panu Tadeuszowi Sieniawskiemu.

Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi na maszt w obecności pocztu flagowego.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zagórz Pan Jan Giba wygłosił krótkie przemówienie, w którym oficjalnie powitał przybyłych na niedzielną uroczystość gości oraz przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP w Czaszynie jak i ważniejsze akcje, w których druhowie strażacy brali udział na przełomie lat.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Sławomir Miklicz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Rzeszowie Pan Tadeusz Sieniawski, Doradca Wojewody Pan Jakub Osika, Starosta Powiatu Sanockiego Pan Wacław Krawczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Eugeniusz Paszkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pan Lesław Penar, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan Bogusław Jaworski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Pan Adam Malec oraz Fundatorzy Nowego Sztandaru Pan Dariusz Bilewicz i Pan Dariusz Krajewski.

Po przemówieniu odbyło się uroczyste odczytanie aktu nadania nowego sztandaru przez Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sanoku Pana Eugeniusza Paszkiewicza.

W kolejnej części uroczystości fundatorzy sztandaru przekazali go Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Panu Tadeuszowi Sieniawskiemu, który wręczył sztandar na ręce Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaszynie.

Po wręczeniu Sztandaru Pan Wiceprezes Robert Gołkowski odczytał Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczeniu sztandaru Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Odznaczenia sztandaru dokonał Pan Tadeusz Sieniawski, Pan Eugeniusz Paszkiewicz i Pan Bogusław Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Po odznaczeniu nastąpiła prezentacja sztandaru przed pocztami sztandarowymi i kompanią honorową. Następnie najbardziej zasłużeni strażacy ochotnicy otrzymali odznaczenia.

Część oficjalna niedzielnej uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej OSP po czym odbył się koncert orkiestry strażackiej i biesiada.

Punktem kulminacyjnym była zabawa pod gwiazdami, którą umilał zespół TON ze Słowacji.

Strażacy z zebranych pieniędzy przekazali kwotę 5.200,00 zł na budowę kościoła w Czaszynie.

Druhowie strażacy przez wiele lat służyli i służą mieszkańcom wielokrotnie ratując ich zdrowie i życie i tak jest aż do dziś. Dziękujemy im za odwagę i ofiarność.

      

Plan obchodów rocznicy

1030 - Zbiórka jednostek przy Kościele Parafialnym w Czaszynie
1100 - Msza święta w kościele i poświęcenie nowego sztandaru
1200 - Przemarsz na stadion sportowy
1230 - Rozpoczęcie uroczystości na stadionie LKS Czaszyn

         - Przegląd pododdziałów
         - Podniesienie flagi państwowej na maszt - hymn państwowy
         - Powitanie gości
         - Przedstawienie historii jednostki
         - Wręczenie nowego sztandaru
         - Wręczenie odznaczeń
         - Wystąpienie zaproszonych gości
         - Defilada pododdziałów
1400 - Biesiada strażacka i koncerty zespołów artystycznych
1900 - Zabawa taneczna na wolnym powietrzu. Grał zespół "TON" - Medzilaborce

----------------------------------------------------------------------------------
Foto relacja z imprezy